Hvad er en varmepumpe?

En luft til vand-varmepumpe er et apparat, der udvinder varme fra luften og bruger det til at opvarme varmt vand som så bliver benyttet til at opvarme dit hus hus.

Hvad er en luft til vand varmepumpe?

“Luft til vand-varmepumpe” bruger udeluft til at absorbere (eller afvise) varme afhængigt af driftstilstand, opvarmning eller køling.

De mest kendte “Luft til vand-varmepumper” er luftkølede kølere (som retunerer varme til luften). I mange tilfælde refererer “luft til vand-varmepumpe” til en enhed, der kun opvarmer varmt vand ved at absorbere varmen fra luften.

Luft til vand-varmepumper bruges normalt til opvarmning ved lav temperatur som panelopvarmning og radiatore. Varmepumpens effektivitet påvirkes primært af temperaturen på det opvarmningsvand, den forsøger at opvarme, idet enheden generelt er ret ineffektiv til at fremstille meget varmt opvarmningsvand.

Hvornår kanjeg bruge en luft til vand-varmepumpe?

Luft til vand-varmepumper bliver stadig mere populære i nogle regioner, herunder Nordeuropa og Australien. Der er dog nogle konstruktionsmæssige begrænsninger man bør være opmærksom på med denne opvarmningsmetode:

Effektiviteten falder, når temperaturen udenfor er under 0 grader. Hvis du bor et sted med kolde vintre, vil du formentlig opleve at et almindeligt oliefyr er mere effektivt – det er dog ikke noget problem i Danmark med de vintre vi har i øjeblikket, hvor temperaturen kun kortvarigt kommer under frysepunktet.

Enhedens effektivitet afhænger meget af forsyningens vandtemperatur. Sørg for, at dit varmesystem kan klare de lave temperaturer. 

SÅDAN FUNGERER VARMEPUMPE – VARMEFUNKTION

En varmepumpe i opvarmningstilstand fungerer ligesom køletilstand, bortset fra at strømmen af kølemiddel vendes den modsatte vej.

Omvendelsen betyder, at varmekilden bliver hentet i luften udenfor (selv når udetemperaturen er lav), og varmeenergien frigives inde i hjemmet. Den udvendige spole har nu funktionen af en fordamper, og den indvendige spole har nu rollen som kondensator.

Processens fysik er den samme. Varmeenergi absorberes i udendørsenheden af koldt flydende kølemiddel, der omdanner det til kold gas. Tryk påføres derefter på den kolde gas og omdanner den til varm gas. Den varme gas afkøles i indendørsenheden ved at føre luft, opvarme luften og kondensere gassen til varm væske. Den varme væske er fritaget for tryk, når den kommer ind i udendørsenheden, drejer den til kølig væske og fornyer cyklussen.